Algemene voorwaarden

Ik ben een preventief masseur, maar ik ben geen massage-therapeut.
De massages die ik geef zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen.
In bepaalde gevallen kan ik besluiten om af te zien van het geven van een massage en je doorverwijzen naar een arts of specialist.

Daarnaast zijn er een aantal voorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden:

 • De certificaten en diploma’s die ik heb behaald zijn voor jou als cliënt in te zien.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak, en alleen telefonisch, kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken kunnen worden doorberekend.
 • Eventuele gegevens die voor tijdens of na de massage aan mij verstrekt worden, zullen door mij vertrouwelijk worden behandeld en nooit aan derden verstrekt. Vanuit mijn beroepsethiek als zorggever houd ik mij aan een geheimhoudingsplicht.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid die hij/zij tijdens het intakegesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoord en veilig mogelijk kan uitvoeren.
 • Vriendelijk wordt verzocht om de mobiele telefoon e.d. uit te schakelen of op stil voor aanvang van de massage.
 • Ik wil je vriendelijk verzoeken op tijd maar niet te vroeg op je afspraak te komen. Daar ik geen wachtruimte heb verzoek ik om maximaal 10 minuten voor de afspraak aan te bellen.
 • De massages die ik geef hebben niets met erotiek en/of seks te maken.
 • Je kunt van mij verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van mijn cliënten ook.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd jouw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel jou als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens de massage.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je dat je mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van de massage die ik aan je geef.
 • Een massage kan contant betaald worden of middels overschrijving ( bij overschrijving graag de datum en soort massage vermelden)tevens geldt dit ook voor een cadeaubon t.n.v. Wellbeing De Rooy Massages, IBAN: NL 77 INGB 0006 7758 30 o.v.v. cadeaubon of geboekte massage.
 • Aanbiedingen in advertenties zijn alleen geldig in de aangegeven looptijd en gelden niet i.c.m. andere aanbiedingen.
Massage boeken bij Wellbeing?

Fijn dat je een massage wilt boeken bij Wellbeing de Rooy!

Binnenkort is de massage praktijk te vinden Consensa in De Melkfabriek.

Wil je een afspraak maken? Mail even naar wellbeingderooy@gmail.com
Je bent van harte welkom voor fijne relaxte, of juist stevige (sport)massages.